Garten II, Katsura, Kyoto, 2010, Tusche, 60 x 42 cm

      1/4